Priser

Timepriser

Våre timepriser begynner på kr. 2000,- inkl. mva. Timeprisen vil variere ut i fra sakstype og kompleksitet. Honorarberegningen er knyttet til vårt tidsforbruk i den enkelte sak. Dersom en advokatfullmektig arbeider på saken er timeprisen kr. 1625,- inkl. mva.

Det kan også avtales fastpris på noen oppdrag, for eksempel opprettelse av testament.

Fri rettshjelp

I noen saker kan det innvilges fri rettshjelp. Da betaler det offentlige for mye av advokatbistanden. Timeprisen følger da av det offentliges satser. Du vil finne informasjon om fri rettshjelp blant annet her: www.fri-rettshjelp.no. Dersom det er aktuelt vil vi undersøke om du har rett til fri rettshjelp når du oppsøker oss.

Bistand fra advokat dekkes også i mange forsikringsavtaler. Dersom du er i tvil kan du spørre forsikringsselskapet ditt om advokatbistand er omfattet av avtalen.