Medarbeidere

Kjetil Krokeide

Advokat og partner

   922 05 528
  krokeide@harstadlaw.no

  Les mer om Kjetil

Tore Mevik

Advokat og partner

   906 65 784
  mevik@harstadlaw.no

  Les mer om Tore

Tine Kristiansen

Advokat og partner

   414 06 484
  kristiansen@harstadlaw.no

  Ler mes om Tine

Maria Ege

Advokat

   909 38 223
  ege@harstadlaw.no

  Les mer om Maria

Kjetil Krokeide

Advokat og partner

   922 05 528
  krokeide@harstadlaw.no

Kjetil Krokeide fikk advokatbevilling i 1980 har vært praktiserende advokat i Harstad siden årsskiftet 1981/1982. Han ble dr. juris på en avhandling om "Grunnbegreper i kontraktsretten" desember 1982. Han fikk møterett for Høyesterett i oktober 1989.

Krokeide har hatt flere verv i Advokatforeningen, blant annet leder for Displinærutvalget for Nord-Norge fra 2001–2003 og som leder for Klagenemnda ved Høgskolen i Harstad i nesten 20 år fra 1997- 2016. Han har vært fast forsvarer ved Trondenes tingrett i 24 år, fra 1994 til 2018, og fast advokat for Harstad kommune i mange år. 

Hovedarbeidsområder er kontraktsrett, avtalerett, tingsrett, fast eiendom, herunder bistand ved eiendomsoverdragelser, straffesaker, jordskiftesaker, arv og skifte. 

Arbeidserfaring
1981–           Advokat og partner
1979–1980 Universitetstipendiat ved Universitetet i Oslo.
1978–1979 Dommerfullmektig ved Strømmen herredsrett.
1976–1978 Diverse stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Utdanning
1970–1976 Universitetet i Oslo, Det juridiske Fakultet

Tore Mevik

Advokat og partner

   906 65 784
  mevik@harstadlaw.no

Tore Mevik fikk advokatbevilling i 1980 og har tidligere arbeidet som politiadvokat. Han har lang prosedyreerfaring fra både sivile saker og straffesaker. 

Mevik har vært fast formann i Kvæfjord overformynderi og vært leder for kontrollkomiteen i Harstad Sparebank. 

Hovedarbeidsområder er strafferett, utlendingsrett, barnevern, barn/foreldre, erstatningsrett, fast eiendom, jordskiftesaker, vergesaker, offentlig og privat bobehandling og som bistandsadvokat. 

Arbeidserfaring
1997–         Advokat og partner, Advokathuset Harstad AS
1988–1997 Senja politidistrikt, politiadvokat


Utdanning
1983–1988 Universitet i Oslo, juridiske fakultet

Tine Kristiansen

Advokat og partner

   414 06 484
  kristiansen@harstadlaw.no

Tine Kristiansen fikk advokatbevilling i 2012 og
har siden da vært praktiserende advokat. I 2015 begynte hun som partner i
Advokathuset Harstad.

Kristiansen er medlem av den nasjonale
skatteklagenemnda, og har tidligere vært leder i skatteklagenemnda i
Nord-Norge. I tillegg er hun foreleser og fagansvarlig i juridiske fag ved
Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, Campus Harstad.

Kristiansen har bred og variert praksis fra
offentlig virksomhet fra tiden før hun begynte som advokat. Hun har blant annet
jobbet i fagstilling som høgskolelektor med fagansvar og undervisningsoppgaver
knyttet til revisjonsstudiet. Videre har hun arbeidet i statens helsetilsyn,
Harstad kommune og Harstad trygdekontor.

Hovedarbeidsområder er arbeidsrett, odelsrett,
konsesjon, forretningsjuridiske fag, generell og spesiell forvaltningsrett,
familie- og barnerett, forsvarer- og bistandsadvokat.

Arbeidserfaring
2015–          Advokat og partner, Advokathuset Harstad AS
2012–2014  Advokat, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS
2010–2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS.
2005–2010 Høgskolelektor, Høgskolen i Harstad
1999–2005 Juridisk rådgiver, Kemneren - Harstad kommune
1998–1990  Juridisk førstekonsulent, Statens Helsetilsyn i Oslo
1996–1998  Juridisk førstekonsulent, Harstad Trygdekontor

Utdanning
1990–1996 Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet. 

Faglige publikasjoner

Insolvens og økonomiske vurdering i rettspraksis. Revisjon og Regnskap,
nr. 4/2007: 14-20. Medforfatter: 1. amanuensis Odd-Birger Hansen.

Forsvarlig egenkapital og risiko. Revisjon og Regnskap, nr. 5/2012:
39-42. Medforfatter: 1. amanuensis Odd-Birger Hansen

Forsvarlig egenkapital og likviditet. Revisjon og Regnskap, nr. 12/2018: 62-65. Medforfatter: 1. amanuensis Odd-Birger Hansen

Lovguiden «www.Forebygging.no» (bidragsyter)
 
Verv
2016–          Medlem i den nasjonale skatteklagenemnda
2008–2016 Leder i skatteklagenemnda i Nordland, Troms og Finnmark

 

 

Maria Ege

Advokatfullmektig

   909 38 223
  ege@harstadlaw.no

Maria Ege har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har i tillegg en LL.M.-grad i internasjonal rett fra Lancaster University i England. Marias spesialområder er menneskerettigheter, barnerett og barnevernsrett. Hun fikk advokatbevilling i desember 2021. 

Arbeidserfaring
mars 2022–                   Advokat, Advokathuset Harstad AS 
Sept. 2019– feb. 2022  Advokatfullmektig, Advokathuset Harstad AS
Nov. 2018– juli 2019    Trainee, Advokathuset Harstad AS

Utdanning
2016–2017 Master’s Degree of International Law, Lancaster University
2012–2017 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 

Masteroppgave: «Could the Approach of the Council of Europe Improve the Language Rights of Ethnic Minorities in Kyrgyzstan?”