Medarbeidere

Kjetil Krokeide

Advokat og partner

   922 05 528
  krokeide@harstadlaw.no

  Les mer om Kjetil

Tore Mevik

Advokat og partner

   906 65 784
  mevik@harstadlaw.no

  Les mer om Tore

Tine Kristiansen

Advokat og partner

   414 06 484
  kristiansen@harstadlaw.no

  Ler mes om Tine

Kjetil Krokeide

Advokat og partner

   922 05 528
  krokeide@harstadlaw.no

Kjetil Krokeide fikk advokatbevilling i 1980 har vært praktiserende advokat i Harstad siden årsskiftet 1981/1982. Han ble dr. juris på en avhandling om "Grunnbegreper i kontraktsretten" desember 1982. Han fikk møterett for Høyesterett i oktober 1989.

Krokeide har hatt flere verv i Advokatforeningen, blant annet leder for Displinærutvalget for Nord-Norge fra 2001–2003 og som leder for Klagenemnda ved Høgskolen i Harstad i nesten 20 år fra 1997- 2016. Han har vært fast forsvarer ved Trondenes tingrett i 24 år, fra 1994 til 2018, og fast advokat for Harstad kommune i mange år. 

Hovedarbeidsområder er kontraktsrett, avtalerett, tingsrett, fast eiendom, herunder bistand ved eiendomsoverdragelser, straffesaker, jordskiftesaker, arv og skifte. 

Arbeidserfaring
1981–           Advokat og partner
1979–1980 Universitetstipendiat ved Universitetet i Oslo.
1978–1979 Dommerfullmektig ved Strømmen herredsrett.
1976–1978 Diverse stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Utdanning
1970–1976 Universitetet i Oslo, Det juridiske Fakultet

Tore Mevik

Advokat og partner

   906 65 784
  mevik@harstadlaw.no

Tore Mevik fikk advokatbevilling i 1980 og har tidligere arbeidet som politiadvokat. Han har lang prosedyreerfaring fra både sivile saker og straffesaker. 

Mevik har vært fast formann i Kvæfjord overformynderi og vært leder for kontrollkomiteen i Harstad Sparebank. 

Hovedarbeidsområder er strafferett, utlendingsrett, barnevern, barn/foreldre, erstatningsrett, fast eiendom, jordskiftesaker, vergesaker, offentlig og privat bobehandling og som bistandsadvokat. 

Arbeidserfaring
1997–         Advokat og partner, Advokathuset Harstad AS
1988–1997 Senja politidistrikt, politiadvokat


Utdanning
1983–1988 Universitet i Oslo, juridiske fakultet

Tine Kristiansen

Advokat og partner

   414 06 484
  kristiansen@harstadlaw.no

Tine Kristiansen fikk advokatbevilling i 2012 og
har siden da vært praktiserende advokat. I 2015 begynte hun som partner i
Advokathuset Harstad.

Kristiansen er medlem av den nasjonale
skatteklagenemnda, og har tidligere vært leder i skatteklagenemnda i
Nord-Norge. I tillegg er hun foreleser og fagansvarlig i juridiske fag ved
Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, Campus Harstad.

Kristiansen har bred og variert praksis fra
offentlig virksomhet fra tiden før hun begynte som advokat. Hun har blant annet
jobbet i fagstilling som høgskolelektor med fagansvar og undervisningsoppgaver
knyttet til revisjonsstudiet. Videre har hun arbeidet i statens helsetilsyn,
Harstad kommune og Harstad trygdekontor.

Hovedarbeidsområder er arbeidsrett, odelsrett,
konsesjon, forretningsjuridiske fag, generell og spesiell forvaltningsrett,
familie- og barnerett, forsvarer- og bistandsadvokat.

Arbeidserfaring
2015–          Advokat og partner, Advokathuset Harstad AS
2012–2014  Advokat, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS
2010–2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS.
2005–2010 Høgskolelektor, Høgskolen i Harstad
1999–2005 Juridisk rådgiver, Kemneren - Harstad kommune
1998–1990  Juridisk førstekonsulent, Statens Helsetilsyn i Oslo
1996–1998  Juridisk førstekonsulent, Harstad Trygdekontor

Utdanning
1990–1996 Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet. 

Faglige publikasjoner

Insolvens og økonomiske vurdering i rettspraksis. Revisjon og Regnskap,
nr. 4/2007: 14-20. Medforfatter: 1. amanuensis Odd-Birger Hansen.

Forsvarlig egenkapital og risiko. Revisjon og Regnskap, nr. 5/2012:
39-42. Medforfatter: 1. amanuensis Odd-Birger Hansen

Forsvarlig egenkapital og likviditet. Revisjon og Regnskap, nr. 12/2018: 62-65. Medforfatter: 1. amanuensis Odd-Birger Hansen

Lovguiden «www.Forebygging.no» (bidragsyter)
 
Verv
2016–          Medlem i den nasjonale skatteklagenemnda
2008–2016 Leder i skatteklagenemnda i Nordland, Troms og Finnmark