Om Advokathuset Harstad AS

Advokathuset Harstad AS tilbyr juridiske tjenester over et bredt spekter, både innenfor privat- og offentlig rett.

I mange tilfeller vil det viktigste være å rådgi og bistå klienter med å finne utenomrettslige løsninger. I andre saker er rettslig behandling påkrevet. Vi er opptatt av ivareta din sak på best mulig måte gjennom kompetanse og tillitsskapende arbeid. 

Ved å søke på ansatte finner du nærmere opplysninger om hva den enkelte av oss særlig arbeider med.

Vi har mange års erfaring innenfor ulike rettsområder og saksfelt, og ser fram til å bistå i akkurat din sak.

Møte mellom ansatte