Fagområder

Vi arbeider med et bredt spekter av fagområder.

 • Arbeidsrett

 • Selskapsrett

 • Fast eiendom

 • Forretningsjuridiske fag

 • Konsesjon og odel

 • Skatterett

 • Menneskerettigheter

 • Utlendingsrett

 • Bistandsadvokat

 • Strafferett

 • Barnerett

 • Barnevern

 • Familierett

 • Arverett

 • Bobehandling

 • Entreprise

 • Erstatningsrett